Sansgården Gjøvik

Bygården fra rundt 1900 er i senere år gjennomgått en kraftig renovering og oppgradering hvor opprinnelig stil er hensyntatt. Bygget huser i dag leiligheter og næringslokaler.
Bygården fra rundt 1900 er i senere år gjennomgått en kraftig renovering og oppgradering hvor opprinnelig stil er hensyntatt. Bygget huser i dag leiligheter og næringslokaler.